Wednesday, January 21, 2009

Unit 5 Akhlak Islam

UNIT
5
OBJEKTIF
AKHLAK ISLAM
OBJEKTIF AM

1. Memahami konsep akhlak mahmudah dan mazmumah serta mengetahui beberapa punca pelanggaran akhlak,
2. Mengetahui dan memahami cara-cara pengukuhan dan pemantapan akhlak.


OBJEKTIF KHUSUS

Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:

1. Mentakrifkan akhlak mahmudah dan mazmumah.
2. Mengenalpasti ciri-ciri akhlak mahmudah dan mazmumah. Serta memberi contoh kedua-duanya,
3. Menghuraikan takrif punca, kesan dan pandangan Islam terhadap rasuah, sumbang mahram serta sikap putus asa.
4. Mengenalpasti peranan solat, puasa dan amalan sunat dalam pengukuhan akhlak.
5. Mengenalpasti peranan rakan dan persekitaran dalam mengukuhkan dan memantapkan akhlak.INPUT 5A5.1 AKHLAK TERPUJI

5.1.0 PENGENALAN.

ٰ
ٰAkhlak adalah satu keadaan diri yang semulajadi melahirkan tingkahlaku secara langsung tanpa memerlukan pemikiran dan pengertian. Allah s.w.t. telah mencipta perasaan semulajadi ini dalam diri manusia sebagaimana firman Allah swt :
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا. فَأَلَّهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَهَا .

“ Demi jiwa dan kesempurnaan ciptaaannya , maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sungguh telah berbahagia orang yang menyucikannya dan kecewa orang yang menodainya.”
(Surah as-Shams:7

Ayat ini telah menjelaskan bahawa Allah telah menciptakan dalam diri manusia unsur baik dan unsur buruk (fasik) terpulang kepada keturunan manusia untuk memilih salah satu daripadanya. Oleh itu ulamak telah membahagikan akhlak manusia kepada dua kategori akhlak baik atau mahmudah, akhlak jahat atau mazmumah.


5.1.1 KONSEP AKHLAK TERPUJI (MAHMUDAH)

Pengertian Akhlak Terpuji
Akhlak mahmudah ialah perbuatan terpuji menurut pandangan akal dan syariat Islam. Akhlak mahmudah ini ialah sifat rasulullah s.a.w. dan amalan utama penganut Islam sejati.


Imam Ghazali telah menetapkan empat prisnsip utama akhlak yang menunjangi akhlak manusia bagi melahirkan akhlak terpuji iaitu:

· Hikmah ( Kebijaksanaan)
iaitu satu keadaan dalam diri iaitu kekuatan akal yang membolehkannya secara semulajadi membezakan di antara baik dan buruk dalam semua perbuatan ikhtiariyah ( perbuatan yang lahir dengan pilihan manusia sendiri). Daripada sifat ini akan melahirkan sifat baik hati, cerdik, bersangka baik dan pertimbangan baik.

· Adil
Ia adalah kekuatan jiwa yang dapat meletakkan perasaan marah dan nafsunya mengikut kesesuaian keadaan berlandaskan pertimbangan akal dan syariat.

· Syajaah
Ia adalah keupayaan diri yang akal dapat mengawal perasaan marah atau mengikut apa yang dituntut oleh akal dan syarak. Pemarah, berani, bermujahadah dengan nafsu, menanggung penderitaan, lemah-lembut dan tetap pendirian.

· Iffah
Ia adalah keupayaan diri uang dapat mendidik keinginan nafsu syahwat agar tunduk kepada kemahuan akal dan syariat. Pemurah, malu, sabar, pemaaf tolong-menolong, peramah dan kurang mengharap dari orang lain.

Apabila keempat-empat sifat ini wujud dalam diri manusia, barulah akan melahirkan sifat-sifat mahmudah yang lain. Jika sifat ini terhakis atau berlebihan dalam diri manusia akan melahirkan sifat yang keji pula. Sabda Rasulullah s.a..w;
ٰ
خَيْرُ الأُمُوْرِ أَوْسطُهَا

“Sebaik-baik perkara adalah bersederhana."

Imam al Ghazali berpendapat bahawa akhlak yang baik dapat dicapai melalui proses mujahadah dan riadah dengan melawan hawa nafsu dan cuba mempertingkatkan akhlak diri sendiri.

5.1.2 CIRI-CIRI AKHLAK ISLAMIAH

§ Ciri utama akhlak Islamiah itu adalah ketakwaan kepada Allah s.w.t yang dibimbing melalui sumbernya yang agung iaitu al Quran dan as Sunnah.
§ Taat kepada Allah dan ingin mendapat keredhaanNya
§ Takut kepada siksaanNya.
§ Tidak mudah berubah, tidak tunduk kepada hawa nafsu dan kehendak tertentu.
§ MencintaiNya dan mengamalkan segala yang diperintahNya
§ Menjadikan Islam sebagai sumber akhlak yang akan melahirkan insan yang dermawan, berani, adil, dapat dipercayai dan lain-lain serta menjauhkan diri daripada sifat bakhil, takbur, maksiat, dusta dan menjauhi sifat-sifat tercela yang lain.


5.1.3 CONTOH-CONTOH AKHLAK TERPUJI

Akhlak mempunyai tali perhubungan yang akrab dengan iman dan takwa . Tanpa akhlak bermakna iman dan takwa menjadi gersang. Aklak yang baik disaran oleh al Quran banyak sekali seperti iman, takwa, amal soleh, ikhlas, sabar, amanah, zuhud dan sebagainya. Terdapat banyak contoh akhlak terpuji, di antaranya:

a. Kasih sayang (ar-Rahmah)
Sifat kasih sayang kepada semua manusia terutama antara manusia yang seagama sangat dipandang tinggi dan digalakkan oleh Islam sebagaimana dalam surah al-Balad : 17

وَتَوَاصَوْا بِالْصَبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

“Mereka saling berpesan dengan kesabaran, mereka saling berpesan dengan kasih sayang."

”Nabi s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud, “Sesiapa yang tidak bersifat belas kasihan kepada yang ada di bumi dia pun tidak dikasihi oleh yang ada di langit.” (At Tibrani)

b. Adil
ٰAdil ialah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya, memberi hak kepada mereka yang memiliki hak, membebankan kewajipan bagi mereka yang mempunyai kewajipan. Hak yang diberikan itu tidak lebih dan tidak kurang sebagaimana firman Allah Taala
إِنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسنِ

dalam surah an-Nahl : 90 yang bermaksud “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik.”

c. Berani dan Sabar
Berani ialah menghadapi bahaya dan penderitaan dengan tabah dan dapat menguasai jiwanya dan bertindak menurut semestinya. Syarat berani ialah sabar, iaitu tabah menahan penderitaan, tidak putus asa, tenang menghadapi penderitaan. Oleh itu sabar adalah ciri akhlak yang utama. Firman Allah s.w.t. dalam surah an-Najm :121 yang bermaksud: “Sabar dan tawakkal kepada Allah adalah pangkal kemenangan.”

d. Keunggulan peribadi.
Individu yang berperibadi tinggi menjalankan tugas-tugasnya dengan rapi dan cekal sepanjang hayat. Inilah yang dinamakan keunggulan peribadi dan setiap kegiatan yang melatih individu untuk membentuk peribadi yang kukuh terpaksa dijalankan secara teratur dan tetap sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud, “Perbuatan yang paling disukai oleh Allah ialah perbuatan yang dilakukan secara berterusan walaupun ia kecil.”

e. Memelihara kesucian diri. (al-Iffah)
ٰIa bererti menjaga diri daripada segala keburukan supaya terpelihara kehormataan diri. Seseorang muslim harus sentiasa berusaha memelihara kesucian dirinya dan hawa nafsu, lidah serta hatinya daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah s.w.t. sebagaimana firman Allah s.w.t.
ٰ
ٰ
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّهَا

“Berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorkan jiwanya.”
(Surah a-Shams : 9 – 10)

f. Ketepatan Masa
Menjaga masa adalah ciri-ciri sifat yang baik. Solat mengajarkan kita mengenai ketepatan masa. Latihan ini kita jalankan secara berterusan dan tetap. Jika kita sentiasa tepat dengan solat berjemaah setiap hari insyaAllah kita akan tepat dalam segala kegiatan yang kita lakukan.

KESIMPULAN
Akhlak memainkan peranan yang penting untuk melahirkan insan yang baik dan beramanah serta menghindarkan insan yang jahat dan khianat. Oleh kerana itu akhlak yang mulia adalah faktor terkuat untuk menyokong pembangunan rohani manusia.

AKTIVITI 5A

5.1 Nyatakan dua kepentingan akhlak Islamiah.

i.
ii.


5.2 Senaraikan empat ciri-ciri akhlak mahmudah.5.3 Manakah di bawah ini yang merupakan akhlak terpuji yang disarankan oleh Islam.

a. Solat lewat waktu
b. Menutup aurat di tempat-tempat tertentu sahaja.
c. Banyak bercakap semasa belajar.
d. Berani kerana benar

5.4 Berikut adalah contoh-contoh akhlak mahmudah yang perlu ada dalam setiap diri muslim.
i. takbur
ii. iffah
iii. syajaah
iv. ujub

a. i dan iii
b. ii dan iii
c. iii dan iv.
d. I, ii dan iii


MAKLUMBALAS AKTIVITI 5A

5.1 Dua kepentingan akhlak ialah :
i. Dapat melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah s.w.t
ii. Dapat mewujudkan masyarakat yang saling hormat-menghormati di antara satu sama lain.


5.2 Ciri-ciri akhlak Islamiah ialah:
i. Ciri yang utama akhlak Islamiah itu adalah ketakwaan kepada Allah s.w.t
yang dibimbing melalui sumbernya yang agung iaitu al Quran dan as
Sunnah.
ii. Taat kepada Allah dan ingin mendapat keredhaanNya
iii. Takut kepada siksaanNya.
iv. Tidak mudah berubah, tidak tunduk kepada hawa nafsu dan kehendak tertentu.


5.3 D

5.4 B


INPUT 5B

5.2 AKHLAK TERCELA (MAZMUMAH)


5.2.0 PENGENALAN

Akhlak mazmumah ialah perbuatan tercelai menurut pandangan akal dan syariat Islam. Akhlak mazmumah ini bukan sifat Rasulullah s.a.w. dan amalan utama penganut Islam sejati, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud, “Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan yang sebesar zarah.” (Riwayat Muslim)

5.2.1 KONSEP AKHLAK TERCELA (MAZMUMAH)
Akhlak tercela atau akhlak buruk dalam bahasa Arab dikenali sebagai sifat-sifat mazmumah, merupakan sifat-sifat yang bercanggah dengan ajaran al-Quran dan as-Sunnah. Sebarang sifat dan akhlak yang tergolong dalam kategori akhlak buruk amat dibenci dan dikeji dalam pandangan Islam. Antara akhlak atau sifat mazmumah ialah menyengutukan Allah s.w.t., bohong, takbur, dengki, khianat, bakhil, marah dan sebagainya.


5.2.2 CIRI-CIRI AKHLAK TERCELA (MAZMUMAH)

· Ciri yang utama akhlak mazmumah itu adalah tidak bertaqwan kepada Allah s.w.t yang tidak berlandaskan melalui sumbernya yang agung iaitu al Quran dan as- Sunnah.
· Ingkar kepada Allah dan tidak ingin mendapat keredhaanNya
· Tidak takut kepada siksaanNya.
· Mudah berubah, tunduk kepada hawa nafsu dan kehendak tertentu.
· Tidak mencintaiNya dan tidak mengamalkan segala yang diperintahNya.
· Tidak menjadikan Islam sebagai sumber akhlak, yang akan melahirkan insan yang bersifat bakhil, takbur, maksiat, dusta dan menjauhi sifat-sifat tercela yang lain.
5.2.3 CONTOH AKHLAK TERCELA (MAZMUMAH)

a. Dengki
Dengki ialah perasaan iri hati atau rasa benci seseoerang. Biasanya perasaan ini timbul pada seseorang manusia bila mana dia melihat orang lain mendapat nikmat atau mempunyai kelebihan daripadanya kemudian dia mengharap semoga nikmat dan kelbihan yang ada pada orang lain itu hilang dan berpindah pada dirinya.
Sifat atau perasaan seperti ini adalah sifat mazmumah yang sangat dibenci oleh Allah bahkan Allah s.w.t telah mnegaskan di dalam al Quran;
وَلاَ تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

“ Dan janganlah kamu iri hati apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian daripada kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.”
(Surah an-Nisak : 32)

Sifat dengki dapat menghabiskan segala amal kebajika seseorang sesuai dengan sabda rasulullah s.a.w yang bermaksud, “Jauhilah oleh kamu sifat dengki itu, bahawasanya perasaan dengki itu memakan segala kebaikan sebagaimana api memakan kayu yang kering.”

Islam membolehkan dua perkara hasad iaitu:
i. Hasad kepada orang kaya yang pemurah. Dengan adanya perasaan hasad seperti ini, seseorang itu akan timbul pula hasrat atau azam dalam jiwanya bahawa kalau dia kaya seperti orang itu, dia sendiri pun akan berbuat demikian.

ii. Hasad kepada orang yang berilmu pengetahuan. Perbuatan hasad seperti ini dibolehkan dalam agama kerana ia akan menimbulkan suatu azam menuntut ilmu pengetahuan.


b. Fitnah
Fitnah dapat diertikan dengan menghasut yang bermaksud menyampaikan cakap seseorang kepada orang lain dengan menambah di sana-sini supaya orang yang mendengar menjadi benci dan naik radang. Perbuatan ini amat tidak disukai dalam Islam sebab orang yang menghasut itu tergolong dalam golongan orang yang fasik. Adapun Islam tidak menerima orang fasik itu sebagai saksi apa lagi untuk mendengar cakapnya.

Hal ini ditegaskan oleh Allah s.w.t. dalam al Quran dari


ٰ
ٰيَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيْبُوا قَوْمًا بِجَهلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ ندِمِيْنَ


“Hai orang yang beriman jika datang kepadamu orang yang fasik membawa perkhabaran hendaklah kamu periksa kebenarannya kerana ditakuti kalau-kalau kamu menganiaya seseuatu kaum dengan tiada pengetahuannya akhirnya kamu akan menyesal dengan apa yang kamu lakukan.”
(Surah al-Hujarat : 6)


Perbuatan hasad ini diharamkan oleh Islam atas sebab-sebab:

· Perbuatan menghasut ini boleh menyebabkan pergaduhan dan permusuhan.
· Sebahagian besar daripada penghasut ini adalah berniat untuk memutuskan hubungan orang yang sudah sedia retak hubungannya.
· Akibat dari hasutan itu, banyak orang teraniaya.
· Orang yang hobinya menghasut biasanya lalai dari mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. dan dibenci oleh masyarakat, akhirnya perbuatan sendiri akan menganiaya dirinya kembali.

c. Bertengkar
Bertengkar dapat juga diertikan dengan berbantah. Secara takrif yang agak lebih tepat bertengkar dapat diertikan dengan bertukar fikiran untuk mencari kemenangan tanpa hakim. Dengan demikian setiap perbincangan yang hanya bertujuan untuk mencari kemenangan, kemegahan adalah tidak baik. Bertengkar yang dibolehkan adalah untuk mencari kebenaran.

Pertengkaran yang tidak diingini dalam Islam yang dapat menimbulkan perselisihan faham dan pergaduhan atau perkelahian akhirnya wujudlah pwrmusuhan. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w. melalui sebuah hadis yang bermaksud:” Tidak akan sesat sesuatu kaum sesudah diberi mereka petunjuk oleh Allah melainkan orang yang bertengkar.” (Riwayat Termizi dan Ibn Majah)

d. Mengumpat
Mengumpat ialah memperkatakan seseorang di belakangnya. Biasanya yang diperkatakan ini adalah sekitar kelakuan, keadaan badan, perangai dan sebagainya.

Dilihat dari segi bentuknya, mengumpat ini dapat dibahagi kepada tiga jenis:
i. Ghibbah – ialah memperkatakan keburukan seseorang di
belakangnya.
ii. Buhtan – ialah mereka-reka perkara dusta yang membabitkan seseorang untuk tujuan memburuk-burukkannya supaya harga dirinya jatuh di tengah masyarakat.
iii. Ifkun – iaitu menaburkan berita-berita fitnah yang didengar dari seseorang kemudian menyampaikannya kepada orang lain.

Ketiga-tiga perlakuan di atas termasuk kepada perlakuan mengumpat. Perbuatan ini adalah suatu tindakan yang sangat keji dan diharamkan dalam Islam malahan ia termasuk kepada golongan dosa-dosa besar, sebagaimana Allah s.w.t. telah menegaskan di dalam al Quran dalam surah al Hujarat: 12

لاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ.

“ Dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah engkau menghina kepada setengahnya. Sukakah salah seorang kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu akan merasa jijik.”
(Surah al Hujarat: 12)


Seiring dengan ketegasan Allah s.w.t. ini, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud, “Janganlah kamu berdengki-dengki, janganlah berbenci-bencian, janganlah berkeras-kerasan, janganlah memutuskan tali perhubungan, janganlah kamu mengumpat sesama kamu malahan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara.”
AKTIVITI 5B
Arahan :
Jawab semua soalan di bawah.

5.5 Berikan definisi akhlak mazmumah mengikut pandangan Islam.

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________


5.6 Nyatakan 3 kesan buruk individu yang memiliki akhlak mazmumah mengikut pandangan anda.

i. ____________________________________________________

ii. ____________________________________________________

iii. ___________________________________________________


5.7. Sebutkan empat contoh akhlak mazmumah yang boleh memecah-belahkan hubungan persaudaraan sesama manusia.

i. ___________________________

ii. ___________________________

iii. ___________________________

iv. ___________________________
MAKLUMBALAS AKTIVITI 5B


5.5. Definisi akhlak mazmumah ialah: perbuatan tercelai menurut pandangan akal dan syariat Islam. Akhlak mazmumah ini bukan sifat Rasulullah s.a.w. dan amalan utama penganut Islam sejati, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud, “Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan yang sebesar zarah.” (Riwayat Muslim)


5.6 3 kesan buruk individu yang memiliki akhlak mazmumah ialah :

i. Ia boleh menyebabkan pergaduhan dan permusuhan.
ii. Boleh memutuskan hubungan persaudaraan sessama manusia.
iii. Berlakunya penindasan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

5.7 Empat contoh akhlak mazmumah yang boleh memecah-belahkan hubungan persaudaraan sesama manusia ialah:

i. Dengki
ii. Fitnah
iii. Mengumpat
iv. Sombong

INPUT 5C5.2 PELANGGARAN AKHLAK

5.3.0 PENGENALAN

Masalah pelanggaran akhlak terbentang luas di hadapan kita dan tidak boleh disembunyikan lagi. Ia merupakan satu fenomena menyeluruh menghakis ketahanan dan kekuatan nilai-nilai Islam. Ia juga mempunyai misi dan visi terhadap pembangunan dan penerusan tamadun agama, bangsa dan negara. Berbagai-bagai krisis akhlak kini terus menular dalam masyarakat kita seperti rasuah, sumbang muhram, penderaan, pelacuran dan lain-lain lagi.

5.3.1 RASUAH

Rasuah bukanlah fenomena baru. Ia adalah fenomena universal tanpa batasan waktu dan tempat. Tiada negara boleh mendakwa ia boleh bebas dari jenayah rasuah. Kewujudannaya bermula sejak sejarah peradaban manusia, dinodai oleh sifat-sifat tamak dan haloba. Rasuah merupakan suatu jenayah berat yang mudah menular dalam sistem hidup masyarakat.

Pengertian Rasuah
Perkatan rasuah berasal dari perkataan arab yang berbunyi al-risyuah. Mahmud Muhammad at-Tahani dalam kamusnya An-Nihayah Ibnu Athir memberikan definisi rasuah dari segi bahasa ialah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbelitkan fakta iaitu untuk membatilkan yang hak atau membenarkan yang batil. Menurut istilah syarak, sebagaimana dikemukan oleh Yusuf al-Qardawi iaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan jawatan untuk memenangkan kesnya dengan menewaskan lawan-lawannya.

Punca Rasuah

§ Antara faktor terpenting yang menjadi punca rasuah kerana penglibatan golongan atasan yang berkuasa dalam kehidupan yang serba mewah. Justeru untuk memenuhi keperluan berbelanja dengan mewah, golongan atasan terpaksa melakukan rasuah.
§ Faktor kedua yang menyebabkan rasuah berkaitan rapat dengan sikap suka kepada kehidupan mewah. Ini kerana tabie manusia yang amat suka pada harta benda sebagaimana yang dijelaskan dalam al Quran: (Surah al-Fajr :20)
وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.”
(Surah al-Fajr :20)

§ Selain dari itu, lemahnya didikan agama dalam masyarakat pada masa ini menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh dan terpedaya dengan jenayah rasuah.

Kesan Amalan Rasuah
Terdapat banyak kesan amalan rasuah yang diamalkan dalam sesebuah masyarakat. Di antaranya ialah:

§ Berlaku ketidakadilan di kalangan masyarakat.
§ Berlaku permusuhan
§ Berlakunya penindasan terhadap orang yang lemah.
§ Banyak berlaku penipuan dan penyelewengan di dalam masyarakat ataupun organisasi pentadbiran.
§ Melemahkan dan memundurkan umat Islam dan negara.
§ Menjatuhkan kesucian ajaran Islam.
§ Dimurkai oleh Allah s.w.t.Pandangan Islam Terhadap Amalan Rasuah

Islam adalah satu agama menolak dan mengharamkan amalan rasuah. Membenteras gejala rasuah dalam masyarakat adalah satu jihad sosial yang sangat utama demi keadilan yang dituntut oleh Allah s.w.t. Perbuatan seumpama itu dengan sendirinya mencemarkan Islam. Mereka bukan sahaja mengkhianati kepada rakyat secara umumnya malah dengan rasuah itu mereka telah mengakibatkan agama Islam juga tercela, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.:

اَلْرَاشِى وَالْمُرْتَشِى فِى النَِّار

“Pemberi dan penerima rasuah berada dalam neraka.”

Untuk manusia yang beriman, hadis di atas amat menakutkan tetapi buat mereka yang imannya sudah diselaputi oleh serakah duniawi sabda Rasulullah s.a.w. ini tidak mencecahkan ke hati nuraninya. Rasulullah s.a.w. juga meramalkan bahawa akan datang suatu zaman atas umat manusia di mana manusia menjadikan wang sebagai berhala mereka. Perut-perut mereka menjadi tuhan-tuhan mereka. Perempuan-perempuan menjadi kiblat mereka. Iman mereka sudah hilang kecuali namanya sahaja.

Rasulullah s.a.w. sendiri pernah ditawarkan perempuan cantik , jawatan tinggi dan harta kekayaan oleh musyrikin Quraisy agar berhenti daripada berdakwah ke jalan Allah s.w.t. Apa yang nabi s.a.w. jawab ialah seandainya kamu letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku nescaya aku sekali-kali tidak akan berhenti daripada menyampaikan ajaran tauhid tersebut. Demikianlah kentalnya iman rasulullah s.a.w. untuk tidak terlibat dengan gejala rasuah yang menjijikkan itu.5.3.2 SUMBANG MAHRAM

Takrif Sumbang Mahram
Dari segi bahasa perkataan sumbang mahram bererti kelakuan yang tidak mematuhi adat. Berzina dengan orang yang tidak halal berkahwin (mengikut kamus dewan). Dari segi istilah sumbang mahram hubungan seksual di antara sesama anggota keluarga iaitu bapa dan anak perempuan, ibu dan anak lelaki, abang dan adik kandung, bapa dan anak tiri, ataupun datuk dan cucu.

Punca Berlakunya Sumbang Mahram

§ Gejala ini semestinya berpunca daripada kurangnya didikan agama dan kurang penerapan serta mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan individu dan institusi kekeluargaan.

§ Peranan media cetak dan elektronik yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat menawarkan kebebasan seks dan kerendahan moral. Keadaan seumpama ini mengajak anak-anak muda kita untuk mencuba sesuatu yang baru tanpa mengira mahram ataupun tidak.


§ Kurangnya penekanan dari segi pergaulan dan pemakaian di kalangan ahli keluarga seperti memakai pakaian yang mengghairahkan dan bebas dari segi tindakan tanpa mengira adat dan ajaran Islam

§ Tayangan video dan VCD lucah senang didapati di pasaran dan mereka dengan mudah dapat menonton video-video dan VCD-VCD tersebut di rumah ketika ibu bapa mereka sibuk bekerja dan mereka terdorong untuk mempraktikkan apa yang mereka tonton tanpa mengira apa akibatnya.

§ Sikap dan perlakuan ibu bapa menjadi ganas kerana hilang pertimbangan dan mempunyai maruah yang rendah menyebabkan mereka cenderung untuk mendera anak-anak mereka. Kebanyakan daripada mereka terdiri daripada golongan yang tidak berkemampuan untuk menahan dan menghadapi tekanan dan kekecewaan serta bergelumang dengan berbagai-bagai dosa.


Kesan Sumbang Mahram

i. Terhadap Individu

§ Ia akan merugikan individu itu sendiri iaitu perlu menanggung bebannya sendiri dan memalukan diri sendiri.
§ Menanggung sendiri masalah dan dosa terhadap Allah s.w.t.
§ Akan menyebabkan dibenci oleh masyarakat dan keluarganya sendiri dengan perbuatannya melakukan sumbang muhram.
§ Membawa keburukan dan kemudaratan kepada diri sendiri seperti dihinggapi penyakit AIDS.


ii. Terhadap Masyarakat

§ Akan dipandang hina oleh masyarakat dan akan dipandang serong oleh masyarakat itu sendiri.
§ Masyarakat susah untuk menerima individu yang melakukan sumbang mahram.
§ Malu untuk berhadapan dengan masyarakat.
§ Rumahtangga akan menjadi porak-peranda.

iii. Terhadap Negara

§ Imej negara akan terjejas kerana masalah gejala sosial semakin bertambah khususnya sumbang mahram di kalangan masyarakat.
§ Menambah beban negara dari segi penubuhan pusat-pusat perlindungan terhadap mangsa-mangsa sumbang mahram.
§ Masyarakat akan berpecah-belah dan akan menimbulkan masalah kepada negara.


Pandangan Islam Terhadap Sumbang Mahram

§ Sumbang mahram amat dibenci oleh Allah s.w.t kerana ia menodai pertalian suci kekeluargaan dan sekaligus mampu menjadi punca perpecahan keluarga umumnya serta perbalahan umat Islam khasnya. Firman Allah s.w.t
وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَا
“Dan janganlah kamu menghampiri zina.”

· Allah s.w.t. telah menjelaskan dalam ayat tersebut bahawa Islam melarang umatnya mendekati apa saja unsur perzinaan kerana jenayah sumbang mahram juga merupakan salah satu daripada perzinaan dan ia boleh terjadi dengan berlakunya rogol, zina, persetubuhan di antara yang mempunyai hubungan kandung atau bersaudara (muhram). Ia biasanya boleh berlaku sama ada secara paksa, rela atau tidak disedari oleh mangsa. Kebanyakan mangsa berlaku kepada golongan kanak-kanak bawah umur.

· Ulamak berselisih dalam menentukan hukuman ke atas pesalah zina dengan mahram. Ada di kalangan mereka menghukumkan pesalah jenayah ini dengan hukuman zina iaitu rejam atau seratus kali sebatan berdasarkan status muhsan atau tidak.

· Ada pendapat yang mengatakan mereka dihukum mati jika mahram itu ialah mahram muabbad iaitu yang haram kahwin selamanya dan ada kalangan berpendapat pesalah dihukum dengan hirabah iaitu bunuh jika ia desertakan dengan paksaan. Abdul Karim Zaidan menyokong pendapat pesalah zina mahram (haram muabbad) dibunuh.5.3.3 SIFAT PUTUS ASA, MALAS DAN TIDAK BERSUNGGUH-SUNGGUH

Sifat Putus Asa
Dalam mengejar cita-cita untuk bahagia dan berjaya, biasanya kebanyakan daripada kita akan menghadapi sedikit sebanyak rintangan dan halangan. Namun begitu, ada juga segolongan yang terpaksa menghadapi rintangan dan halangan yang amat perit dan tidak pernah putus-putus. Andai kata kita termasuk ke dalam golongan kedua itu, jangan sekali-kali kita mudah hilang semangat, berpatah hati dan berputus asa.

Kita hendaklah menyedari bahawa kesemua rintangan dan halangan tersebut adalah dugaan daripada Allah s.w.t. Semakin besar dugaan yang terpaksa ditempuh, semakin besarlah ganjaran atau rahmat yang akan diterima Allah s.w.t kelak. Putus asa terhadap rahmat Allah s.w.t adalah salah satu daripada dosa besar.

Sifat putus asa adalah sebesar-besar lawan kepada sifat sabar. Orang yang berputus asa ialah orang yang hilang kesabarannya. Apabila jiwa telah diresapi sifat putus asa maka pudarlah cita-cita, keringlah pengharapan pada rahmat Allah s.w.t., tiadalah lagi daya dan keinginan untuk terus berusaha dan berjuang.

Sifat lekas putus asa dalam menghadapi dugaan dan perjuangan memperbaiki hidup serta cepat hilang kesabaran dan mengharapkan rahmat Allah s.w.t. samalah dengan mensia-siakan amalan peribadatan dan perhambaaan kepadaNya. Firman Allah s.w.t.

ٰوَلاَ تَايْئَسُوْا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لاَ يَايْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ
اِلاَّ القَوْمُ الكفِرُوا

“Dan janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiadalah yang berputus asa dari rahmaat Allah melainkan kaum yang kafir.”
(Surah Yusuf : 87)


Kita tidak perlu berputus asa jika kita sedar setiap rintangan dan halangan itu semua ujian dari Allah s.w.t. Kita juga tidak perlu berputusa asa jika kita insaf bahawa rintangan dan halangan yang menimpa kita itu merupakan pertanda-petanda sayang Allah s.w.t. terhadap kita. Allah s.w.t. berfirman


ٰ
وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ

“Dan bersabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal
hati. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar.”
(Surah al-Anfal : 46)

Perjuangan dalam hidup mestilah teguh dan tetap dan hadapilah segala cabaran dengan cekal sambil teguh mengingati Allah s.w.t. supaya kita sentiasa terus-menerus dalam pemeliharaanNya serta mesti yakin sepenuhnya bahawa Allah s.w.t. tetap bersama kita. Sebagaimana firman Allah s.w.t.

فَلاَ تَوَلُّوْهُمُ الأَدْبَارَ

“ Maka janganlah kamu berpaling undur.” (Surah al-Anfal : 15)

Perjuangan hidup kita akan dirahmati Allah s.w.t. selagi matlamatnya dalah untuk kesejahteraan dunia dan akhirat sebagaimana firman Allah s.w.t


مَا أَصَابَكَ مِنْ مُصِيْبَةٍ اِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

“Tidak ada kesusahan yang menimpa melainkan dengan izin Allah dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk kepada dirinya.” (Surah at-Taghabur:11)
MALAS

Sifat malas hampir sama dengan keadaan lemah jiwa dan sama-sama merupakan sumber kegagalan dan kemunduran. Malas adalah sikap mental yang menunjukkan ketiadaan ghairah dan semangat kerja.

Sebab Timbulnya Sifat Malas

§ Lesu rohani kerana kuat bekerja.
§ Keadaan fizikal yang tidak normal.
§ Pengaruh persekitaran.
§ Kekurangan pendidikan.
§ Pengaruh keturunan.

Ciri-Ciri Malas

§ Sikap lesu
§ Bersikap acuh tak acuh
§ Hilang kemahuan dan tenaga.


Kesan Buruk Sifat Malas

§ Lumpuhnya semangat bekerja sehingga orang yang terkena penyakit malas tersebut akan menjadi beban masyarakat. Dia hanya mahu dilayani orang tetapi tidak dapat melayani orang lain.

§ Mengakibatkan kebodohan, kebekuan dan kemunduran.

§ Menimbulkan penderitaan zahir dan batin, hanya orang yang bersungguh-sungguh dapat memenuhi kehendak hidupnya.

§ Terbuangnya waktu tanpa makna. Hari-hari dilalui dengan kehampaan, umur habis tanpa jasa dan amal soleh. Tiada kesan dan tiada yang patut untuk dikenang selama hayat dikandung badan.

Cara Mengatasi Sifat Malas

§ Kesedaran akan bahaya sifat malas akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.

§ Kesedaran akan pentingnya waktu dan nilai hidup.

§ Sentiasa berpegang dengan ajaran Islam dan beristiqamah dalam sesuatu pekerjaan yang dilakuakn.

§ Mempunyai sikap ingin maju dan berdaya saing.SIKAP TIDAK BERSUNGGUH-SUNGGUH

Takrif
Sikap tidak bersungguh-sungguh ialah melakukan sesuatu perkara dengan tidak memberi perhatian dengan sepenuhnya atau dalam erti kata melakukan perkara dengan sambil lewa.

Punca Sikap Tidak Bersungguh-Sungguh

§ Mengambil mudah terhadap sesuatu perkara, seperti hanya melepaskan batuk di tangga.

§ Tidak berminat di dalam melakukan sesuatu perkara serta tidak memberi tumpuan dengan sepenuhnya.

§ Menghadapi tekanan perasaan dan gangguan emosi seperti mencampur-adukkan masalah peribadi dengan perkara yang hendak dilakukan.

§ Malas, berlengah-lengah membuat sesuatu perkara (bertangguh-tangguh) dan melebihi perkara yang tidak penting.

§ Memilih jalan yang salah terhadap sesuatu perkara serta cemburu atau dengki terhadap kejayaan orang lain dan sebagainya.


Kesan Sikap Tidak Bersungguh-Sungguh

§ Sesuatu pekerjaaan yang dilakukan tidak dapat diselesaikan dengan sempurna dan tertangguh.

§ Hasrat tidak akan tercapai dan kejayaan tidak akan diperolehi kerana tidak berusaha dengan bersungguh-sungguh.

§ Seseorang itu akan rugi dan tidak akan disenangi oleh masyarakat.

§ Akan ketinggalan dalam sesuatu perkara serta akan menghadapi tekanan perasaan dan sebagainya.


Cara-Cara Mengatasi Sikap Tidak Bersungguh-Sungguh

§ Melakukan sesuatu pekerjaan dengan sepenuh hati dan ikhlas.

§ Selalu berdoa dan melakukan ibadat kepada Allah s.w.t. supaya tidak ada sikap buruk tersebut dan memperolehi keyakinan diri.

§ Sentiasa mendampingi orang yang bersungguh-sungguh dan baik seperti mencari sahabat yang boleh membimbing dan memberikan semangat kepada seseorang.

§ Membuat atau menyelesaikan perkara yang mudah dahulu sebelum melakukan perkara yang susuah dan sebagainya.


KESIMPULAN

Sikap putus asa, malas dan tidak bersungguh-sungguh adalah suatu sikap yang tidak baik bagi seseorang itu tanpa mengira usia dan akan menyebabkan hidup kita akan sentiasa tidak terurus, teratur dan mudah melakukan perkara-perkara yang tidak baik, sebagaimana firman Allah s.w.t.

وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَنْتُمُ الاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

“ Dan janganlah engkau merasa emah dan berduka cita (terhadap apa yang menimpa kamu) pada hal kamulah orang yang tertinggi jika kamu orang yang sungguh-sungguh beriman.
(Surah Ali-Imran : 139)


AKTIVITI 5C

5.8 Berikan definisi rasuah mengikut pandangan Islam.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________


5.9 Tuliskan kesan perlakuan sumbang mahram di dalam ruangan yang disediakan.


1.


2.


3.

5.10 Nyatakan cara-cara mengatasi sifat malas dan sikap tidak bersungguh-sungguh di dalam kehidupan anda seharian.

i. ____________________________________________________

ii. ____________________________________________________

iii. ____________________________________________________MAKLUMBALAS AKTIVITI 1C

5.8 Definisi rasuah mengikut pandangan Islam ialah:

Perkatan rasuah berasal dari perkataan arab yang berbunyi al-risyuah. Mahmud Muhammad at-Tahani dalam kamusnya An-Nihayah Ibnu Athir memberikan definisi rasuah dari segi bahasa ialah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbelitkan fakta iaitu untuk membatilkan yang hak atau membenarkan yang batil. Menurut istilah syarak, sebagaimana dikemukan oleh Yusuf al qardawi iaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan jawatan untuk memenangkan kesnya dengan menewaskan lawan-lawannya.5.9 Kesan perlakuan sumbang mahram ialah:

1.
Akan menyebabkan dibenci oleh masyarakat dan keluarganya sendiri dengan perbuatannya melakukan sumbang muhram.

2.
Menambah beban negara dari segi penubuhan pusat-pusat perlindungan terhadap mangsa-mangsa sumbang muhram.

3.
Masyarakat akan berpecah-belah dan akan menimbulkan masalah kepada negara
5.10 Cara-cara mengatasi sifat malas dan sikap tidak bersungguh-sungguh di dalam kehidupan saya seharian ialah:

i. Melakukan sesuatu pekerjaan dengan sepenuh hati dan ikhlas.

ii. Selalu berdoa dan melakukan ibadat kepada Allah s.w.t. supaya tidak ada sikap buruk tersebut dan memperolehi keyakinan diri.

iii. Sentiasa mendampingi orang yang bersungguh-sungguh dan baik seperti mencari sahabat yang boleh membimbing dan memberikan semangat kepada seseorang.
INPUT 5D

5.3 PENGUKUHAN DAN PEMANTAPAN AKHLAK

5.4.0 PENGENALAN

Manusia yang unggul adalah mereka yang memenuhi ciri-ciri individu Islam yang sebenarnya menurut kehendak al-Quran dan as-Sunnah dalam seluruh aspek kehidupan. Bagi mewujudkan manusia unggul, seseorang itu hendaklah memiliki ciri-ciri keunggulan iaitu keimanan yang utuh, amal ibadat yang meliputi ibadat khususiah dan fardu kifayah serta akhlak mulia yang merupakan cermin keimanan dan amal saleh.


5.4.1 PENGUKUHAN AKHLAK DENGAN IBADAT SOLAT, PUASA
DAN AMALAN SUNAT


Ibadat Solat

Islam telah menyebut tentang kepentingan solat dalam berbagai-bagai segi. Antaranya ia menjadi sebahagian sifat orang yang bertakwa yang menurut arahan kitab suci al-Quran. Mereka yang memperlengkapkan dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji itu mendapat petunjuk daripada Allah s.w.t. dan seterusnya beroleh kejayaan.

Al Quran dari segi yang lain menerangkan solat memberi kesan terhadap pembersihan diri dan mengawal daripada terjerumus ke dalam lembah kehinaan serta membersihkan manusia daripada naluri-naluri yang tidak sihat. Sebagaimana firman Allah s.w.t;


ٰ
إِنَّ الاِنْسنَ خُلِقَ هَلُوْعَا إِذَا مَسَّهُ الشَرُّ جَزُوْعًا وَإِذَا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنُوْعًا اِلاَّ المُصَلِّيْنَ

“Sesungguhnya manusia dijadikan dalam bertabiat resah-gelisah (lagi bakhil dan kedekut). Apabila dia ditimpa kesusahan dia sangat resah gelisah dan apabila dia peroleh kesenangan dia sangat bakhil kedekut kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang.”
(Surah al-Insan : 19 – 22)

Solat sangat memberi kesan dalam membentuk peribadi muslim kerana ia:

· Mencegah dari fasad dan mungkar. Firman Allah s.w.t.
ٰ
ٰ
وَأَقِمِ الصَّلوةَ إِنَّ الصَّلوةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ


“Dan dirikanlah solat (dengan tetap) sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar.” Dalam ayat tersebut perkataan ‘fasya’ yang ditakrifkan oleh al-Raghib al-Asfahan ialah sesuatu yang sangat keji sama ada dari segi perbuatan atau perkataan seperti zina, mencuri dan minum arak. Manakala mungkar pula ialah sesuatu yang diingkar daripada syarak.
(Surah al-Ankabut : 45)

· Orang mukmin sahaja yang cintakan solat. Sebagaimana firman Allah s.w.t. menerangkan terhadap orang munafik iaitu:
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰإِنَّ المُنفِقِيْنَ يُخدِعُوْنَ اللهَ وَهُوَ خدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلوةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاَ

“Sesungguhnya orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (Surah an-Nisak: 142 )


· Solat itu dilakukan oleh orang yang berakal. Orang yang tidak berakal sama ada disebabkan oleh gila atau mabuk adalah ditegah daripada melakukan solat. Firman Allah dalam surah an-Nisak : 43

ٰ
ٰ
يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلوةَ وَأَنْتُمْ سُكرَى

“Wahai orang yang beriman janganlah kamu hampiri solat (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk.” Ayat ini sekali pun turun sebelum diharamkan arak tetapi ia menunjukkan bahawa orang yang mabuk ditegah daripada solat sekali pun disebabkan oleh yang bukan arak.
(Surah an-Nisak : 43)IBADAT PUASA

Puasa termasuk dalam ibadat yang mempunyai kesan yang kuat dalam membentuk akhlak mulia. Natijah puasa dalam membentuk akhlak dan peribadi muslim adalah seperti berikut:

i. Puasa itu perisai. Puasa adalah pengawal yang menjaga seseorang daripada masuk ke neraka. Oleh itu orang yang berpuasa hendaklah menjaga perbuatan dan perkataan yang keji. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. menjelaskan bahawa puasa itu adalah pengawal daripada neraka sebagaimana sabdanya yang bermaksud, “Puasa itu adalah pengawal daripada neraka jahanam sebagaimana perisai salah seorang daripada kamu dari pembunuhan.”

ii. Puasa merupakan alat yang terpenting bagi menjauhkan zina dan perkara-perkara yang sehubungan dengannya. Islam menganjurkan cara bagi meredakan syahwat ialah dengan berpuasa. Ini dapat menjauhkan diri dari melakukan perzinaan yang boleh merosakkan diri dan masyarakat.

iii. Puasa itu ialah separuh kesabaran sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud, “ Puasa itu adalah separuh kesabaran.”iv. Puasa mempunyai hubungan dengan amal kebajikan. Oleh itu pada bulan Ramadan dikehendaki supaya membanyakkan lagi amalan kebajikan, maka akan penuhlah bulan itu dengan amal kebajikan dan terhindarlah amalan sia-sia dan maksiat.AMALAN-AMALAN SUNAT

Islam amat menggalakkan umatnya sentiasa melakukan amalan-amalan sunat dalam kehidupan seharian kerana ia dapat mendekatkan hubungan manusia dengan Allah s.w.t. dan hubungan manusia dengan manusia serta memberi kesan dalam membentuk akhlak seseorang. Terdapat banyak amalan sunat yang dianjurkan Islam, di antaranya ialah:


i. Solat Sunat seperti Solat Tahajjud

Solat sunat yang dikerjakan di tengah malam yang hening-bening menjelang hampir terbit fajar, disebut solat tahajjud atau solat malam. Menurut keterangan al-Quran dan as-Sunnah serta pengalaman peribadi ahli-ahli tahajjud menunjukkan bahawa sungguh besar hikmat dan nikmat yang dapat dipetik daripadanya. Di antaranya ialah:

§ Mengukuhkan keperibadian dan bertambah kuatnya mental dalam menghadapi perjuangan hidup, sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam surah al-Muzammil:5-7 yang bermaksud: “Kami akan memberi kepadamu perkataan yang berat , sesungguhnya bangun sembahyanga di malam hari itulebih memperkuat (jiwa) dan lebih betul bacaannya, sesungguhnya di siang hari engkau mempunyai kelebihan yang banyak.”

§ Dapat menyihatkan jasmani. Apabila solat dilakukan, maka secara automatik bergeraklah anggota tubuh di mana pergerakan itu mempengaruhi otot, otak, saraf dan perjalanan darah. Pernafasan lebih dalam dan persediaan darah menjadi lebih lancar, suatu keadaan yang membangun kesihatan.

§ Menimbulkan ketenangan jiwa; kerana tahajjud itu sendiri merupakan zikir dan doa yang boleh merupakan salah satu cara untuk menenangkan jiwa, sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam surah ar-Ra’du: 28 yang bermaksud; “Yang beriman dan tenteram hatinya lantaran ingat kepada Allah, ketahuilah bahawa dengan zikir kepada Allah dapat mententeramkan jiwa.”ii. Puasa Sunat

Suatu amalan yang menarik ahli-ahli ibadat ialah mengerjakan puasa sunat di samping menunaikan puasa wajib di bulan Ramadan kerana puasa sunat memainkan peranan dalam membentuk akhlak manusia, sesuai dengan hadis Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Muslim, yang bermaksud; “Jika kamu puasa maka jangan berkata keji dan marah dan jika ada orang yang memaki atau mengajak berkelahi, hendaklah beritahu saya puasa. Maka jika amalan dipatuhi sudah tentu suatu peningkatan akhlak yang juga akan diterapkan di luar puasa.
Di antara puasa sunat yang digalakkan ialah:

· Puasa enam hari dalam bulan Syawal
· Puasa hari kesembilan dan kesepuluh bulan muharam
· Puasa Syaaban
· Puasa hari Isnin dan Khamis
· Puasa selang hari.

iii. Zikir

Salah satu adab yang mendapat perhatian khusus dalam rangka taqarrub ialah zikir kepada Allah s.w.t. dalam hati dan menyebut namanya pada lisan berdasarkan perintah Allah dalam al-Quran sebagaimana firman Allah s.w.t.

يَا أَيُّهََا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اذْكُرُوْا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً
وَأَصِيْلاً .
“Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah olehmu pada tiap pagi dan petang.
(Surah al-Ahzab : 41 – 42)

Antara kelebihan berzikir ialah:

· Menahan diri daripada kemungkaran dan tetap mempertahankan status kesucian dirinya.
· Dapat mendekatkan diri dengan Allah s.w.t.
· Dapat mententeramkan jiwa
· Mendapat keampunan (maghfirah)
5.4.2 PENGUKUHAN DAN PEMANTAPAN AKHLAK
BERASASKAN HUBUNGAN SOSIAL IAITU MEMILIH RAKAN DAN PERSEKITARAN


Di dalam pengukuhan dan pemantapan akhlak berasaskan hubungan sosial didefinisikan sebagai sistem sosial Islam ialah satu penggabungan manusia melalui ikatan undang-undang rabbani untuk mencapai tujuan kemasyarakatan yang harmoni dan aman damai. Ini dapat dilihat dari perkaitan di antara cara pemilihan rakan, suasana persekitaran dan peranan kedua-duanya. Firman Allah:
ٰ
ٰ
ٰ
يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقكُمْ.

“Wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan (iaitu Adam dan Hawa) dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.”

(surah al-Hujurat:15)

PERANAN RAKAN DAN PERSEKITARAN

Rakan

· Rakan atau sahabat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap personaliti dan tingkah laku individu. Ini kerana remaja akan terikut-ikut dengan perlakuan rakan sebaya yang rapat dengannya. Oleh itu, dalam hal ini seseorang remaja perlu bijak memilih rakan sebaya yang boleh dipercayai dan mempunyai tingkah laku yang positif agar mereka terhindar daripada gejala yang tidak bermoral. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud, “Sebaik-baik manusia, yang boleh memberi manfaat kepada manusia.”

· Remaja biasanya lebih banyak meluangkan masa bersama-sama rakan-rakan sebaya berbanding dengan keluarga mereka sendiri. Di samping itu, rakan sebaya juga merupakan tempat di mana remaja selalu menceritakan masalah serta mendapat sokongan sosial dan keselamatan.


· Rakan sebaya dapat mempengaruhi seseorang secara positif dengan memberi khidmat, sokongan dan peluang untuk membincangkan pandangan-pandangan yang bertentangan. Pengaruh kuat kumpulan rakan sebaya ke atas remaja boleh digunakan secara konstuktif untuk membentuk tingkah laku positif. Firman Allah s.w.t. dalam surah at-Taubah: 119 yang bermaksud, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama-sama orang yang jujur dan setia.”


Keluarga

· Menyediakan semua keperluan asas seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, perubatan mengikut kemampuan masing-masing.
· Memberi pendidikan yang sempurna kepada ahli keluarga dengan ilmu fardu ain dan fardu kifayah agar terbentuk sebuah keluarga yang saleh dan bahagia.
· Menjaga tingkah laku dan perbuatan ahli keluarga supaya tidak melakukan perkara yang ditegah oleh syarak dan tidak bermoral.
· Memastikan semua ahli keluarga mengamalkan akhlak-akhlak mulia berpandukan ajaran Islam dengan masyarakat sekeliling.
· Memastikan semua ahli keluarga mengerjakan ibadah kepada Allah s.w.t dengan sempurna seperti solat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah at-Tahrim: 6 yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka ...Masyarakat

· Memelihara keamanan dan kesejahteraan hidup dalam masyarakat agar wujud sebuah masyarakat yang aman damai.
· Mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar dan tidak baik daripada berlaku dalam masyarakat.
· Menyeru dan menyuruh anggota masyarakat melakukan perkara-perkara kebajikan dan meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Islam.

KESIMPULAN

Secara keseluruhannya pengukuhan dan pemantapan akhlak berasaskan hubungan sosial dalam pemilihan rakan-rakan dan persekitaran serta peranannya menjadikan seseorang itu dapat mempertingkatkan lagi keimanan kepada Allah s.w.t. serta dapat mengukuhkan akhlak seseorang. Sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam surah al-Maidah : 2 yang bermaksud, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam membuat dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.”


AKTIVITI 5D
Pilih jawapan yang betul.

5.11 Perkara-perkara yang boleh mempengaruhi akhlak mahmudah seseorang ialah
A. Ujub ketika melakukan ibadah
B. Memberi jawapan kepada rakan ketika peperiksaan.
C. Bersedekah di hadapan rakan-rakan sahaja.
D. Berzikir di dalam hati semasa di dalam kesusahan.


5.12 Pilih kenyataan yang SESUAI tentang solat Tahajjud
A. dilakukan ketika matahari naik
B. dilakukan untuk menguatkan jiwa, emosi dan mental.
C. dilakukan dalam bulan ramadan sahaja.
D. tidak boleh dilakukan secara berjemaah


5.13 Masyarakat yang harmoni ialah:
A. Masyarakat yang tidak mengambil tahu urusan orang lain.
B. Masyarakat yang menganjurkan pesta-pesta yang tidak bermoral.
C. Masyarakat yang mementingkan material.
D. Masyarakat yang amar makruf nahi mungkar.


5.14 Nyatakan dua hikmah zikir.

i. .............................................................................................................

ii. ..............................................................................................................
MAKLUMBALAS AKTIVITI 5D


JAWAPAN

5.11 D

5.12 B

5.13 D

5.14 Dua hikmah zikir ialah :
· Menahan diri daripada kemungkaran dan tetap mempertahankanstatus kesucian dirinya.
· Dapat mendekatkan diri dengan Allah s.w.t.
· Dapat mententeramkan jiwa.
· Mendapat keampunan (maghfirah).FAKTA KUNCIFAKTA KUNCI

1. Akhlak adalah satu keadaan diri yang semulajadi melahirkan tingkahlaku secara langsung tanpa memerlukan pemikiran dan pengertian. Allah s.w.t. telah mencipta perasaan semulajadi ini dalam diri manusia.

2. Akhlak mahmudah ialah perbuatan terpuji menurut pandangan akal dan syariat Islam. Akhlak mahmudah ini ialah sifat Rasulullah s.a.w. dan amalan utama penganut Islam sejati. Di antara contoh-contoh akhlak mahmudah ialah takwa, sabar, berani, pemaaf, ikhlas, zuhud, dan lain-lain lagi.

3. Akhlak Mazmumah ialah perbuatan tercela menurut pandangan akal dan syariat Islam. Akhlak mazmumah ini bukan sifat Rasulullah s.a.w. dan amalan utama penganut Islam sejati serta sifat-sifat yang bercanggah dengan ajaran al-Quran dan as-Sunnah. Contoh-contoh akhlak mazmumah ialah dengki, fitnah, hasad, bertengkar, mengumpat, bakhil, khianat, sombong, ujub, riyak dan lain-lain lagi.

4 Pelanggaran akhlak di dalam kehidupan umat Islam boleh berlaku melalui berbagai-bagai perbuatan seperti amalan rasuah, sumbang mahram, sifat malas, tidak bersungguh-sungguh dan putus asa.

a. Rasuah ialah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan jawatan untuk memenangkan kesnya dengan menewaskan lawan-lawannya.

b Sumbang mahram hubungan seksual di antara sesama anggota keluarga iaitu bapa dan anak perempuan, ibu dan anak lelaki, abang dan adik kandung, bapa dan anak tiri, ataupun datuk dan cucu.
.
c. Sifat putus asa adalah sebesar-besar lawan kepada sifat sabar. Orang yang berputus asa ialah orang yang hilang kesabarannya dalam menghadapi cubaan dan ujian kehidupan, pudar cita-cita dan pengharapan pada rahmat Allah swt.dan tiada lagi daya dan keinginan untuk terus berusaha dan berjuang.

e. Sifat malas adalah sikap mental yang menunjukkan ketiadaan ghairah dan semangat untuk melakukan sesuatu perkara atau kerja. Ia hampir sama dengan keadaan lemah jiwa dan merupakan sumber kegagalan dan kemunduran.

5. Pengukuhan dan pemantapan akhlak seseorang muslim boleh dicapai sekiranya seseorang itu memiliki keimanan yang utuh, amal ibadat yang meliputi ibadat khususiah dan fardu kifayah serta akhlak mulia yang merupakan cermin keimanan dan amal saleh. Di antara perkara atau perbuatan yang beleh mengukuhkan akhlak seseorang ialah:
a. Melakukan solat sama ada solat fardu ataupun solat-solat sunat. Solat menberi kesan terhadap pembersihan diri dan mengawal daripada terjerumus ke dalam lembah kehinaan serta membersihkan manusia daripada naluri-naluri yang tidak sihat

b. Berpuasa sama ada puasa yang difardukan ataupun puasa sunat. Berpuasa akan melahirkan insan yang bersifat sabar, amanah dan ikhlas, dapat mengawal seseorang melakukan perkara-perkara keji, meredakan nafsu syahwat, menginsafi kesusahan fakir miskin dan lain-lain lagi.

c. Melakukan amalan-amalan sunat kerana ia akan mendekatkan hubungan manusia dengan Allah swt. dan hubungan manusia dengan manusia seperti solat sunat tahajjud, solat sunat awwabin, puasa sunat pada hari-hari yang tertentu, berzikir, membaca al quran, bersedekah, membantu orang yang memerlukan, dan lain-lain lagi.

d. Melalui pemilihan rakan-rakan dan persekitaran. Rakan atau sahabat yang baik serta persekitaran yang baik dapat mewujudkan individu yang baik seterusnya melahirkan masyarakat yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.

PENILAIAN KENDIRI unit 5

1. Nyatakan empat prinsip utama akhlak yang menjadi asas manusia bagi
melahirkan akhlak terpuji mengikut pandangan Imam Ghazali.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


2. Hasad adalah salah satu sifat mazmumah. Terangkan dua contoh hasad yang
diharuskan dalam Islam.

______________________________________________________________

______________________________________________________________


3. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud’ “Pemberi dan penerima rasuah
berada di dalam neraka.” Huraikan hadis tersebut mengikut pandangan anda.4. Ibadat solat dan puasa sangat memberi kesan dalam membentuk dan
mengukuhkan peribadi muslim. Jelaskan kesan ibadat-ibadat tersebut dalam
membentuk akhlak mulia.

PENILAIAN KENDIRI


1. Empat prinsip utama akhlak yang menjadi asas manusia bagi melahirkan akhlak
terpuji mengikut pandangan Imam Ghazali ialah:

a. Hikmah ( Kebijaksanaan)
Iaitu satu keadaan dalam diri iaitu kekuatan akal yang membolehkannya secara semulajadi membezakan di antara baik dan buruk dalam semua perbuatan ikhtiariyah ( perbuatan yang lahir dengan pilihan manusia sendiri). Daripada sifat ini akan melahirkan sifat baik hati, cerdik, bersangka baik dan pertimbangan baik.

b. Adil –
Ia adalah kekuatan jiwa yang dapat meletakkan perasaan dan nafsunya
mengikut kesesuaian keadaan berlandaskan pertimbangan akal dan
syariat.

c. Syajaah –
Ia adalah keupayaan diri yang dapat mengawal perasaan marah atau mengikut apa yang dituntut oleh akal dan syarak. Pemarah, berani, bermujahadah dengan nafsu, menanggung penderitaan, lemah-lembut dan tetap pendirian.

d. Iffah –
Ia adalah keupayaan diri yang dapat mendidik keinginan nafsu syahwat agar tunduk kepada kemahuan akal dan syariat. Pemurah, malu, sabar, pemaaf ,menolong, peramah dan kurang mengharap dari orang lain.


2. Dua contoh hasad yang diharuskan dalam Islam ialah:

i. Hasad kepada orang kaya yang pemurah. Dengan adanya perasaan hasad seperti ini, seseorang itu akan timbul pula hasrat atau azam dalam jiwanya bahawa kalau dia kaya seperti orang itu, dia sendiri pun akan berbuat demikian.
ii. Hasad kepada orang yang berilmu pengetahuan. Perbuatan hasad seperti ini dibolehkan dalam agama kerana ia akan menimbulkan suatu azam menuntut ilmu pengetahuan.3. Islam adalah satu agama menolak dan mengharamkan amalan rasuah. Membenteras gejala rasuah dalam masyarakat adalah satu jihad sosial yang sangat utama demi keadilan yang dituntut oleh Allah s.w.t. Perbuatan seumpama itu dengan sendirinya mencemarkan Islam. Mereka bukan sahaja mengkhianati kepada rakyat secara umumnya malah dengan rasuah itu mereka telah mengakibatkan agama Islam juga tercela.


4. Kesan ibadat solat dan puasa dalam membentuk akhlak mulia ialah:

· Ibadat solat dan puasa dapat mencegah seseorang daripada melakukan perkara yang fasad dan mungkar.
· Kedua ibadat tersebut dapat melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah s.w.t.
· Ianya juga dapat memberi ketenangan jiwa.
· Dapat melahirkan manusia yang sabar.

1 comment:

  1. terima kasih atas penerangan dan perkongsian ini. semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki insyaAllah.

    ReplyDelete